eucaliptol

1,8-epoxi-p-mentà
m
Farmàcia

Oli obtingut per destil·lació de les fulles de distintes espècies del gènere Eucalyptus .

L’eucaliptol és un líquid d’olor camforàcia i de tast fresc i picant. Té una forta acció local com a anestèsic i antisèptic, i és emprat en bafs com a expectorant.