eudemonisme

m
Filosofia

Doctrina filosòfica que considera la felicitat com el bé suprem.

Hom distingeix diverses concepcions eudemonistes, segons que s’entengui la felicitat com a plaer (hedonisme), contemplació, exercici de la virtut, impertorbabilitat, etc.