euforbiàcia

f
sing
Botànica

Planta de la família de les euforbiàcies.