Eugene Francis Fama

(Boston, Massachusetts, 14 de febrer de 1939)

Economista nord-americà.

Graduat en romàniques per la Universitat de Tufts (1960), posteriorment estudià economia a la  de Chicago, on es doctorà l’any 1964 amb una tesi sobre el comportament de les accions en borsa, punt de partida de les seves recerques posteriors. Ha desenvolupat la seva carrera acadèmica en aquesta universitat, llevat d’estades com a professor invitat a les universitats de Lovaina (1974) i la del Sud de Califòrnia (1982-95).

És autor de la hipòtesi d’eficiència dels mercats financers, segons la qual el preu de les accions incorpora instantàniament la informació dels mercats financers a través de les decisions racionals dels operadors, de manera que el preu de les accions en la pràctica no és predictible. L’any 2013 rebé el premi Nobel d’economia, compartit amb Robert J. Shiller i Lars Peter Hansen.

A més d’un gran nombre d’articles, és autor dels llibres The Theory of Finance (1977, en col·laboració amb Merton H. Miller i Foundations of Finance. Portfolio decisions and securities prices (1976). És membre de l’Econometric Society (1989) i de l’Acadèmia Americana d’Arts i Ciències (1989).