Eugenio Barba

(Salento, 1936)

Director teatral italià.

Emigrat a Noruega el 1954, cursà estudis a la Universitat d’Oslo i el 1961 es traslladà a Polònia, on treballà tres anys al Laboratori d’Opole i es convertí en un dels principals col·laboradors de Jerzy Grotowski. De retorn a Oslo, el 1964, fundà l’Odin Teatret, companyia que aplega actors de països diversos, i que s’instal·là a Holstebro (Dinamarca) el 1966. Els seus principals muntatges són: Ornitofilene (1965), Come! And the day will be ours (1976), Anabasis (1977), Millionen-Forste Rejse (1978), Brechts Aske 2 (1981), etc. El 1979 fundà la International School of Theatre Anthropology. Els seus escrits teòrics, que han exercit una gran influència estan recollits a The Floating Islands (1979; traducció catalana, Les illes flotants, 1983).