eugenol

4-al·lil-2-metoxifenol
m
Química

Líquid oliós incolor o feblement groguenc, de forta olor de clavell, que es fon a 255°C.

Hom l’obté de l’oli essencial de clavell, del pebre, la canyella i el sassafràs. Insoluble en aigua, és soluble en alcohol, èter i cloroform. És emprat en perfumeria, en la síntesi de la vanil·lina i en odontologia, com a antisèptic i analgèsic.