European Credit Transfer System

ECTS (en sigla), European Credit Transfer System (en), Sistema Europeu de Transferència de Crèdits

Unitat de referència mitjançant la qual s’estructuren i organitzen els currículums formatius d’acord amb el Sistema Europeu de Transferència de Crèdits.

Aquest sistema neix i es desenvolupa arran de la Declaració de Bolonya amb els programes de mobilitat dels estudiants, per donar resposta a la necessitat de trobar un sistema d’equivalències i de reconeixement dels estudis cursats en altres països. El crèdit europeu és una unitat de valoració del volum de treball total de l’alumne, expressat en hores, que inclou tant les classes teòriques o pràctiques com l’esforç dedicat a l’estudi i a la preparació i realització d’exàmens. El sistema ECTS estableix en 60 crèdits el volum de feina total d’un estudiant a temps complet durant un curs acadèmic (36-40 setmanes per any). Per tant, un semestre equival a 30 crèdits i un trimestre a 20 crèdits (un crèdit europeu representa de 24 a 30 hores de feina).