euroregió

f
Economia

Espai constituït per la integració de territoris amb característiques o passats comuns, però que pertanyen a dos o més estats de la Unió Europea.