Eurótas

Eurotas, Evrótas (el)

Riu del Peloponès, Grècia (90 km).

Neix a l’Arcàdia, des d’on pren la direcció NW-SE. Passa per Esparta i desguassa a la badia de Lacònia.