Eusebi Corominas i Cornell

(Corçà, Baix Empordà, 1849 — Barcelona, 1919)

Eusebi Corominas i Cornell , carbó de Ramon Casas

© Fototeca.cat

Periodista i polític.

Milità en el Partit Republicà Federal, però després de la Restauració passà al castelarisme i, finalment, essent partidari de Nicolás Salmerón, contribuí al triomf de la Solidaritat Catalana (1907). El 1869 havia publicat a Girona el Boletín Republicano , i a Barcelona dirigí La Publicidad prop de trenta anys. Redactà les crítiques d’art i de política internacional a El Diluvio . Fou diputat per Girona a les corts constituents (1873, 1905 i 1907) i alcalde accidental de Barcelona (1904). Com a president de l’Associació de Premsa de Barcelona (1913) impulsà el mutualisme periodístic. Deixà inèdita Historia del periodismo .