Euskadiko Ezkerra

EE (sigla)

Coalició electoral basca constituïda per diferents grups de l’esquerra revolucionària de línia marxista leninista (especialment EIA, MC i EHAS) per concórrer a les eleccions generals del 1977.

La coalició, que fou abandonada per EHAS abans dels comicis i pel MC després, aconseguí de situar dos dels seus líders més destacats (F.Letamendia i Juan M.Bandrés) al Congrés i al Senat, respectivament, i evolucionà posteriorment cap a tesis més properes a l’eurocomunisme. Malgrat que mai no acceptà la violència en la seva pràctica política, rebé en diverses ocasions el suport de l’organització ETA-PM i el 1982 dugué a terme negociacions amb el ministeri de l’interior de l’Estat espanyol per tal de resoldre la situació jurídica de certs militants d’aquesta organització. De resultes de la fusió amb el sector de l’EPK segregat del PCE, liderat per R.Lertxundi, el 1982 es constituí el partit polític Euskadiko Ezkerra-Izquierda por el socialismo. Al gener del 1993, les direccions del Partit Socialista d’Euskadi i Euskadiko Ezkerra acordaren fusionar-se i formar un nou partit amb les sigles PSE-EE.