Euskaltzaindia

Acadèmia de la Llengua Basca

Institució creada el 1918 per Resurrección María de Azkue, Arturo Campión, Luis de Eleizalde i Julio de Urquijo amb la finalitat d’estudiar i estructurar la llengua basca.

Ha publicat la revista Euskera , bàsicament de temes filològics i de problemàtica lingüística. S'ha responsabilitzat de l’organització de congressos i d’actes culturals encaminats al foment i la difusió de la llengua basca, i ha unificat la llengua literària. En el Congrés d’Arantzazu (1968) es posaren les bases per a l’establiment d’una normativa per a la llengua estàndard. Distribueix anualment els premis Lizardi de poesia, Xenpelar de poesia popular, Domingo Aguirre de novel·la i Toribio Alzaga de teatre.

Consta de 24 membres titulars, a més d’altres membres corresponents i d’honor. N'han estat directors R.M. Azkue (1919-51), I.M. Etxaide (1952-62), J.M. Lojendio (1963-64), M. Lekuona (1967-70), L. Villasante (1970-88), J. Haritschelhar (1989-2004) i Andres Urrutia (des del 2004). La seu és a Bilbao i té delegacions a Guipúscoa, Àlaba, Navarra i Lapurdi. L'any 2013 rebé el premi Ciutadà Europeu del Parlament Europeu.