Eva Lootz

(Viena, 1940)

Escultora i artista experimental austríaca.

Estudià filosofia i ciències del teatre a la facultat de filosofia i a l’Escola de Cinematografia i Televisió de Viena. Des del 1965 viu i treballa a Madrid. Amb J. Navarro Baldeweg, A. Schlosser i el filòsof P. Bulnes, creà la revista experimental Humo. La seva producció reflecteix un gran interès pels materials (mercuri, gel, marbre, sorra, parafina, plom, etc.), amb els quals realitza jocs irònics. La seva obra reflexiona entorn de diversos motius: la idea de circuit, de rastre, de polaritat, de proliferació, la memòria perduda, etc. El seu treball s’expressa a través de diversos llenguatges, des de les accions, escultures, instal·lacions i dibuixos fins a la fotografia i el cinema. Premi Nacional d’arts plàstiques (1994), el 2002 exposà al Palacio de Cristal de Madrid ‘La lengua de los pájaros’, una instal·lació sonora que subverteix i confon l’espectador amb els sons reals i els artificials dels cants dels ocells.