evangeli

evangelio (es), gospel (en)
m
Cristianisme

Nucli primigeni i fonamental de la fe cristiana.

La paraula evangeli (transcripció del terme grec ευαγγέλιον) significa ‘bona notícia’, i el Nou Testament se'n serví tot entenent-la en un sentit messiànic. D’aquí passà a significar el contingut de la bona notícia: les ensenyances, la vida i la mort de Jesús. Hom l’empra actualment en el sentit de remarcar el que és essencial del missatge cristià, en contraposició, sovint, a tot el que hi ha estat afegit en el decurs del temps en virtut de les concretes cultures i tradicions i segons els diversos costums amb què el cristianisme s’ha hagut de relacionar.