evisceració

f
Patologia humana

Extracció de les vísceres del fetus mort, especialment les toràciques i les abdominals, per tal de facilitar-ne el part.