excepció

f
Dret processal

Títol o motiu jurídic que al·lega el demandat en oposició a l’acció plantejada pel demandant.