excés

m

Estat d’allò que ultrapassa la mesura, els deguts termes.