exedra

f
Arquitectura

Part d’un edifici situada bé a l’interior, bé al mig d’un jardí, i destinada a la conversa.

Per aquest motiu hom li donava sovint la forma semicircular, amb graons tot al voltant per seure-hi.