Exèrcit de Salvació

Salvation Army (en)

Organització internacional fundada a Londres el 1878 per William Booth.

Basada en principis cristians i jerarquitzada militarment, les seves activitats s’orienten vers la rehabilitació espiritual i física dels desvalguts. Té més de 20.000 centres arreu del món.