exhibicionisme

m
Psicologia
Dret penal

Comportament que consisteix a mostrar-se nu o a ensenyar els genitals, amb la consegüent satisfacció o alliberament sexual.

És un fet propi dels infants i també de certes cultures. La seva repressió emmena sovint els afectats adults a exhibir-se per sorpresa i en públic, davant desconeguts. Quan aquest comportament és compulsiu i exclou tota altra actitud sexual, és considerat com una desviació. Segons la llei orgànica 11/1999, de 30 d’abril, que modifica articles del codi penal, es considera l’exhibicionisme com un delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals. Per tant, seran culpables de delicte d’exhibicionisme les persones que facin elles mateixes actes d’exhibició davant de menors o incapaços o els facin executar a altres persones. La pena aplicada és de presó de sis mesos a un any o multa pecuniària de sis a dotze anys. La mateixa pena s’aplica als qui realitzin actes d’exhibició de material pornogràfic entre menors d’edat o incapaços.