exocitosi

f
Biologia

Procés pel qual els productes de secreció es desprenen de la cèl·lula.