experiment de Foucault

m
Astronomia

Representació de l’experiment del pèndol de Foucault

© Fototeca.cat

Experiment conegut també com a pèndol de Foucault fet el 1851 per J.B.L. Foucault.

Consistent a deixar oscil·lar un pèndol, lliurement, durant un llarg període de temps; hom pot observar, així, un canvi del pla d’oscil·lació del pèndol respecte a la Terra, cosa que constitueix una prova del moviment de rotació d’aquesta.