exportació

f
Economia

Béns i serveis d’un país que en són exportats.

Quan les transaccions són fetes amb mercaderies, hom parla d'exportacions visibles, i d'invisibles quan hom fa un servei (assegurances, interessos, nolis, etc) per compte d’un altre país. El pagament d’aquestes exportacions corrents es fa efectiu a curt termini, ja sia amb diners o amb altres béns i serveis; les exportacions de capital, al contrari, tenen com a objectiu l’obtenció d’un rendiment a llarg termini. La importància que hom concedeix al manteniment d’un saldo favorable en la balança comercial ha impulsat l’establiment de mesures, per part dels governs, per afavorir la venda de mercaderies (desgravacions fiscals, crèdits a l’exportació, subvencions, etc), l’aplicació de les quals mesures és controlada pel GATT per tal d’evitar la pràctica il·legal de dumping.