exvot

exvoto (es), votive offering (en)
m
Religió

ex-vot pintat

© Fototeca.cat

Do fet a Crist, a la Mare de Déu o a un sant en compliment d’un vot o en record d’un benefici rebut, consistent en un objecte que hom penja a la paret o al sostre d’una capella o temple.

Els exvots més antics documentats als Països Catalans són oferiments de cera fets a Montserrat al s XII; aleshores era costum d’oferir el pes en cera d’un infant i àdhuc d’un adult, probablement a base de ciris. Una altra forma de presentar l’exvot de cera era sota la forma del donat o de l’objecte agraciat (membres del cos humà, animals, vegetals, naus, instruments musicals, etc); aquestes figures tenien el valor de testimoniatge de gràcia i agraïment, que es certificava davant notari, es predicava al poble i s’inscrivia en els llibres dels miracles (se'n conserven alguns, com els de Montserrat, de Núria, de Lluc, etc). També s’han conservat alguns exvots medievals de matèries consistents, com metalls preciosos (llànties) o fusta, com la notable nau votiva dita la Coca de Mataró, del s XV, o altres exemplars més tardans del Museu Marítim de Barcelona. Un tipus d’exvot freqüent fou també el retauló pintat; els més antics conservats són del s XV (catedral de Mallorca). L’exvot s’ha mantingut en les formes més simples (ciri, fotografia, etc), però tendeix a desaparèixer.