Ezequies

(?, aprox. 741 aC — Jerusalem, aprox. 687 aC)

Rei de Judà (716-687 aC).

Segons la Bíblia, a més d’home de govern fou poeta i compilador de proverbis, i emprengué, seguint els consells d’Isaïes, la reforma religiosa vers el monoteisme nacionalista per tal de salvar Judà del poder estranger. Refeu l’economia, fortificà militarment Jerusalem i oscil·là entre l’aliança amb Assíria, primer, i amb Egipte, després, per alliberar-se del domini assiri.