Fàbia

Antiga família romana.

Els seus membres foren magistrats des dels primers temps de la República. Segons una tradició, 306 guerrers, que pertanyien a aquesta gens, i 4 000 clients lluitaren sols en la guerra de Roma contra Veies (479-477 aC) i moriren tots en una emboscada a la vora del riu Cremera. Quint Fabi Vibulà, que era massa jove per anar a la guerra, restà a Roma i fou el continuador de la família.