falguera mascle

Dryopteris filix-mas (nc.)

f
Botànica

Falguera, de la família de les polipodiàcies, de rizoma gruixut i erecte, de fulles molt dividides, de color verd fosc, de 30 a 130 cm, amb sorus arrodonits.

Es fa en boscs humits i fondalades, als Pirineus i altres muntanyes plujoses. Té propietats vermífugues.