família

f
Genealogia

Conjunt de persones descendents del membre d’un llinatge que, per una raó determinada, canvià de cognom.