fànera

f
Medicina

Qualsevol formació epidèrmica diferenciada (pèls, ungles, etc).