farina

f

Farina de peix

Pólvores obtingudes amb la molta d’altres susbtàncies que els cereals, d’origen vegetal o animal.