farmacologia

farmacología (es), pharmacology (en)
f
Farmàcia

Ciència que estudia les substàncies que modifiquen les estructures i les funcions de la matèria viva en tots els nivells d’organització.

Hom pot dividir la farmacologia en dues branques: la qualitativa i la quantitativa. La farmacologia qualitativa té com a objecte descobrir l’acció i les propietats de les drogues sobre les estructures, les cèl·lules, els òrgans, els organismes, els aparells, etc, mitjançant tests fisiològics, bioquímics, enzimàtics, físics, etc. Aquests tests són fets per analogia amb substàncies de propietats conegudes, i poden evidenciar propietats farmacològiques inherents a estructures químiques definides. La recerca d’aquestes activitats, mitjançant tests específics, és anomenada screening. La farmacologia quantitativa estableix les relacions efecte-dosi. Hom estudia sobre els tests les relacions entre les dosis emprades i les intensitats de les respostes obtingudes, i també les relacions entre les dosis emprades i els temps de resposta de les substàncies considerades (relació efecte-temps). Les substàncies farmacològiques han d’ésser experimentades, abans d’esdevenir els medicaments emprats en el guariment de les malalties dels homes, els animals o els vegetals, i aquest és el camp de la farmacologia clínica, que defineix l’acció dels medicaments en l’home, el mecanisme d’acció, el metabolisme, la toxicitat, les indicacions terapèutiques i la posologia, i tot això permet d’introduir els respectius medicaments en l’arsenal terapèutic.