farsa

f

Cosa fingida que hom pretén de fer passar com a vera.