Farvel

Farewell

Cap de Grenlàndia, que constitueix l’extrem meridional de l’illa.