fàtua

fatwà (ar)
f
Islamisme

Resposta del muftí a una consulta jurídica.

Té correspondència amb el ius respondendi romà. Per regla general no té força executiva i només serveix per a aclarir punts foscs de la llei o orientar sobre casos nous. Les consultes poden ésser fetes pels particulars, els jutges o els governants i, per a respondre-les, el muftí ha d’inspirar-se en precedents i no en el seu judici personal. La condemna a mort de l’escriptor Salman Rushdie dictada per l’aiatol·là Khomeynî a través d’una fàtua (1989) constitueix un cas excepcional tant per l’extrema gravetat de la sentència com pel caràcter executori amb què fou dictada.