Faust Baratta i Ruiz

(Barcelona, 1921 — Barcelona, 1960)

Dramaturg.

Autodidacte, escriví primer en castellà, i més tard féu conèixer en català La presó sense reixes (1954), Camí d’esperança (1957) i A reveure, papà (1958). És fill de l’escultor Faust Baratta i Oliver i nét del també escultor Faust Baratta i Rossi.