febre del fenc

f

Febre que afecta els malalts quan floreixen les plantes herbàcies.

Produeix una intensa tumefacció de la mucosa nasal, amb secreció, conjuntament amb picor, esternuts, conjuntivitis amb fotofòbia i edema palpebral, etc. És produïda pel pol·len d’aquelles plantes en individus hipersensibilitzats. A vegades va acompanyada de fenòmens asmàtics.