Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya

FAPAC (sigla)

Organisme creat l’any 1978 que té com a àmbit d’implantació l’ensenyament primari a Catalunya.

Entre els objectius principals de la FAPAC cal destacar la tasca d’informació i assesorament a les associacions de pares d’alumnes i també la dinamització d’aquest moviment associatiu per tal de promoure la participació dels pares d’alumnes en el control i la gestió dels centres docents.