Federació Internacional d’Associacions i Institucions Bibliotecàries

FIAB (sigla), IFLA (en) (sigla)

Federació (coneguda també amb la sigla anglesa IFLA: International Federation of Library Associations) fundada pel juny del 1929 a Edimburg i actualment amb seu a la Royal Library de l’Haia.

Té com a objectius promoure i facilitar la cooperació internacional entre biblioteques, llur organització, l’intercanvi de dades, etc. És organitzada en àrees: biblioteques públiques, biblioteques especialitzades, control bibliogràfic, organització i tecnologia, i educació i investigació. El seu assessorament s’estén a l’administració de biblioteques, la medicina del llibre, la normalització de la catalogació, intercanvi i les adquisicions, el préstec interbibliotecari, els edificis i el condicionament de les biblioteques, etc. Actua a través de cinc programes temàtics —l’UBCIM o Control Bibliogràfic Universal i MARC Internacional, l’UAP o Disponibilitat Universal de Publicacions, el PAC o Preservació i Conservació, l’UDT o Flux Universal de Dades i Telecomunicacions i l’ALP o Progrés de la Biblioteconomia en el Tercer Món— i temporals que tenen una durada de cinc anys. Anualment convoca una conferència general i bianualment un consell; l’any 1993 se celebraren a Barcelona. Edita, entre altres, les publicacions periòdiques ‘IFLA Journal’ i ‘Internacional Cataloguing and Bibliographic Control’ i les col·leccions IFLA Publications i IFLA Professional Reports .