Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya

FNEC (sigla)

Organització d’estudiants nacionalistes catalans fundada a Barcelona l’any 1932.

Nasqué d’una majoria de grups de la Federación Universitaria Española (FUE) i d’elements de l’Associació d’Estudiants Catòlics. En fou primer president Joaquim Granados i Borrell. La FNEC s’estengué a d’altres ciutats i pobles i mantingué contactes estrets amb l’Agrupació Valencianista Escolar, l’Associació per la Cultura de Mallorca i l’Associacion Generala d’Estudiants, de Montpeller, de filiació occitanista. Aplegà a Barcelona valencians, mallorquins i occitans (14 i 15 d’abril de 1933). L’any 1986 hom reconstruí la FNEC com a associació d’estudiants universitaris nacionalistes de Catalunya.