Federació Sindical Internacional

FSI (sigla)

Federació internacional de sindicats creada a Copenhaguen el 1901 i anomenada així a partir del 1913.

Agrupava sindicats lligats amb els partits socialistes. Després de la Primera Guerra Mundial la seva importància i la seva activitat minvaren sensiblement.