Felicitat

(?, segle II — ?, segle II)

Màrtir cristiana.

Companya de Perpètua, fou decapitada amb ella a Cartago el 203. La Passio que explica llur martiri, del s. III, és un document important del pensament cristià de l’època. Venerades com a santes, la festa es celebra conjuntament. La seva festa se celebra el 7 de març.