Felip de Boïl i Soler

(País Valencià, ? — ?, després del 1459)

Cavaller errant.

Fill de Felip Boïl i Dies. Acompanyà Alfons el Magnànim en la seva expedició a Itàlia (1432) i, com ell, fou fet presoner pels genovesos a la batalla de Ponça (1435). Mantingué, a València, el 1439, una violenta correspondència cavalleresca i sostingué diversos desafiaments, el més famós dels quals és el que desembocà en un combat amb John Astley, davant la cort anglesa (1442), que influí potser sobre Joanot Martorell en la redacció d’un episodi del Tirant lo Blanc. De retorn a València, Boïl bescanvià amb aquest escriptor valencià violentes lletres de batalla.