felipa

filipense
f
Cristianisme

Membre de la congregació religiosa femenina fundada a Mataró el 1858 pels germans Marc i Gertrudis Castañer i Seda, ajudats pel també germà Segimon, caputxí.

Es dedica a l’educació dels nens i a l’apostolat social de les dones. Antoni M.Claret, que els protegí, obtingué el 1867 una cèdula reial d’aprovació de la congregació. L’aprovació definitiva, però, fou el 1929. La regla es basa en l’esperit de sant Felip Neri. El 1958 hom afegí al nom de felipa el de missionera de l’ensenyament. La casa generalícia és a Barcelona.