Felix Hausdorff

(Breslau, 8 de novembre de 1868 — Bonn, 26 de gener de 1942)

Matemàtic polonès.

Fou professor a la Universitat de Greifswald (1913) i a la de Bonn (1921). Treballà en el camp de la lògica matemàtica, sobretot en la teoria de conjunts i en topologia. Defensà, seguint Hilbert, la concentració de grans àrees disciplinàries sota principis generals enfront de la tendència a l’especialització.