fel·logen

càmbium suberogen
m
Botànica

Meristema secundari que produeix súber cap a fora i fel·loderma cap a dins.