Fenals d’Aro

Façana principal de l'església nova de Santa Maria de Fenals (Fenals d'Aro)

© Antonio Mora

Poble del municipi de Castell i Platja d’Aro (Baix Empordà), a la costa, al N de la platja d’Aro.

La parròquia (Santa Maria) és esmentada ja el 968; pertangué al monestir de Sant Feliu de Guíxols. Al nucli de Fenals d’Amunt hi ha les ruïnes de la primitiva església parroquial, romànica. La nova església fou bastida el 1764, en traslladar-se la població prop de mar. Ha estat pràcticament absorbit pel nucli turístic de Platja d’Aro.