fenilbutazona

4-butil-1,2-difenil-3,5-pirazolidinadiona, C19H20N2O2
f
Química
Farmàcia

Substància cristal·lina, emprada en medicina com a analgèsic, antipirètic i antiinflamatori.

Administrada per via oral, és absorbida gairebé totalment i aconsegueix el màxim de concentració plasmàtica al cap de dues hores.