fenobarbital

àcid 5-etil-5-fenilbarbitúric, C12H12N2O3
m
Farmàcia

Barbitúric d’acció lenta emprat com a hipnòtic d’acció enèrgica i antiepilèptic.

A dosis altes és tòxic. És anomenat també luminal.