fenocol·la

2-amino--acetofenetidida, C2H5OC6H4NHCOCH2NH2 · H2O
f
Farmàcia

Aminoderivat de l’acetofenetidina.

Forma cristalls blancs solubles en aigua calenta i en alcohol. És emprat com a antipirètic i analgèsic.