fenolftaleïna

3,3-bis(p-hidroxifenil)ftalida, C20H14O4
f
Química

La fenolftaleïna en forma de lactona (incolora) vira cap a la fenolftaleïna en forma quinoïdea (vermella) en presència d’àlcalis; el procés invers es realitza en presència d’àcids

©

Substància del grup de les ftaleïnes, obtinguda per condensació del fenol amb anhídrid ftàlic.

És molt emprada com a indicador de neutralització. El seu interval de viratge és entre uns pH 8 (incolora, forma lactona) i 9,6 (rosada, forma quinoide). També és emprada en medicina, com a laxant, i en la indústria de colorants, com a intermediari.